MIPRO MA-101ACT /MA-303 /MA-705 /MA-707 /MA-708 /MA-808 無線擴音機之擴充喇叭/聲音平均效果好/台灣製造/一年保固
產品型號: MA-101EXP /MA-303AXP /MA-705EXP/ MA-707EXP /MA-708EXP /MA-808EXP
售  價: NT.2,800
產品顏色:
產品規格: 同各型號
我要發問   我要購買
購物小提醒
MA-101EXP NT2800
MA-303AXP NT7000
MA-705EXP NT3800
MA-707EXP NT6300
MA-708EXP NT8500
MA-808EXP NT9500
MIPRO擴充喇叭,外型與主機一模一樣,外接擴充喇叭避免靠近主機聲音很大,距離遠一點又聽不清楚的問題。
MA-101EXP /MA-705EXP/MA-707EXP /MA-708EXP /MA-808EXP為被動式空音箱,MA-303AXP為主動式喇叭。
 
產品特色:
產品規格說明:
推薦商品: